CHINA OVERSEASES HQ

DISENYO NG TANGGAPAN
CLIENT : PRIBADO
LOKASYON : SHENZHEN, CN

DESCRIPTION :
Ang layunin namin para sa proyektong ito ay lumikha ng mga puwang na naririto upang tumanda at hindi magmukhang lipas na habang nagbabago ang mga uso.
Ang isang layuning ito ay higit na nakaimpluwensya sa aming pagpili ng mga materyales & mga form. Ang isang paraan upang maisakatuparan ito ay ang maghangad ng isang nuanced classicism at kumuha ng magagandang halimbawa ng corporate design ng nakaraang siglo. Ang koneksyon na ito ay tungkol sa pagkilala sa pamana ngunit isa ring pagpapakita ng kababaang-loob at lakas, mga katangiang tumatagos sa disenyong ito.

go top